Személyes Fejlesztési Terv

Mi az a személyes fejlesztési terv?

A mentoráltaknak vagy van némi elképzelése arról, hogy mit szeretnének csinálni a jövőben, vagy nincs. A személyes fejlesztési terv segít abban, hogy ez az elképzelés körvonalazódjon, és fenntartható szakmai perspektívát alakítson ki. A tanulási folyamat során a mentoráltak a következő kérdésekkel foglalkoznak: Hol vagyok most? Hová szeretnék eljutni? Mit kell tennem, hogy eljussak oda? Milyen intézkedésekkel kell támogatni a fejlődésemet és megvalósítani a terveimet? Általánosságban elmondható, hogy a személyes fejlesztési terv a meghozott döntések és megállapodások gyűjteménye. Ez egy kompetenciamenedzsment eszköz, amely segít megtalálni az egyensúlyt a kompetenciák fejlesztése és a potenciális foglalkoztatási lehetőségek között. Figyelembe veszi a mentoráltak jelenlegi kompetenciáinak szintjét és a jövőre vonatkozó tervet a szükséges kompetenciák tekintetében, tekintettel a konkrét foglalkoztatási lehetőségekre.

Hogyan készül a személyes fejlesztési terv?

A mentoráltak kompetenciáira és céljaira vonatkozó információk a tanulási projektek tehetségdiagnózisából és a szakértői meghallgatásból származnak. Az elhelyezkedési lehetőségekkel kapcsolatos további információk az alapító workshop-ból, vagy a foglalkoztatási radarból származnak.

A tehetségdiagnózis lényege, hogy áttekintést kapjunk mind a régió foglalkoztatási lehetőségeiről, mind a jelölt rendelkezésre álló tehetségeiről. Mekkora a potenciáljuk? Mit tudnak és mit akarnak elérni? A piac és a tehetség egy szakértői meghallgatáson kerül szembeállításra. A középpontban az a kérdés áll, hogy a mentoráltak egyéni tehetségdiagnózisuk alapján hol és hogyan találhatnak munkalehetőséget a régiójukban.

A tehetségdiagnózis során minden egyes mentorált számára erősségprofil készül. Ez a profil a személyiség, a kognitív képességek, a tudás és az érdeklődés területeire van felosztva, miközben a hangsúly az erősségeken és nem a hiányosságokon van. Ennek alapján a foglalkoztatási radar keretében megfelelő jövőbeli szakmai tevékenységek kerülnek kiválasztásra.

A tehetségdiagnózis a következő lépésekben történik:

  1. Bevezetés a tehetségdiagnózisba
  2. Önéletrajz
  3. Tehetségtesztek
  4. Életpálya-portré
  5. Értékelés egyéni megbeszéléseken

A tehetségdiagnózis eredménye egy egyéni tehetségprofil minden egyes mentorált számára, amelyet a meglévő potenciálok és erősségek karrierlehetőségének mérlegelésére használnak fel.

Hogyan néz ki a személyes fejlesztési terv?

A tanulási projektek minden eredménye beépül a személyes fejlesztési tervbe. Ez négy fő részből áll, az Áttekintésből, a Tehetségillesztésből, a Tehetségprofilból és a Termékszolgáltatásokból.

Áttekintés

Az Áttekintés oldal tartalmaz egy idővonalat, amelyen a mentorált saját projektjének mérföldköveit tervezheti meg. Fejlesztési célok, amelyeket a SMART-módszer szerint kell leírni. Tartalmazza továbbá a kompetenciák listáját az adott és a kívánt kompetenciák elkülönítésével. Továbbá megjelennek a fejlesztési tevékenységek és feladatok, amelyek összefoglalják a nyitott tennivalókat, valamint a teendőket és az elvégzetteket. A végén pedig a legfontosabb megállapodásokról készült összefoglaló található.

Tehetségprofil és termékszolgáltatás

Bár mind a tehetségprofil, mind a termékszolgáltatás az oktatási háttérből, az életrajzból és a konkrét követelményekből áll, a különbség itt az, hogy a tehetségprofil a jelölt adott kompetenciáit és készségeit tartalmazza, a termékszolgáltatás pedig a kilátásba helyezett foglalkoztatási lehetőségekre összpontosít. A szükséges információkat (termékszolgáltatás) és az adott kompetenciákat (tehetségprofil) megjelenítő információkat a továbbiakban a tehetségek egymásra találása részben használják fel.

Tehetség-összehangolás

Végül a tehetség-összehangolás során a tehetségprofil és a termékszolgáltatás korábban említett részei összeillesztésre kerülnek, és az összes adott és szükséges kompetencia egyéni igényelemzést eredményez. Ez lehetővé teszi a jelölt számára, hogy lássa, mely konkrét, szükséges kompetenciák vannak már meg, és melyeket kell még fejlesztenie.

Összefoglaló

Általánosságban elmondható, hogy a személyes fejlesztés fontos eszköz ahhoz, hogy betekintést nyerjünk abba, milyen fejlesztési lépéseket lehet tenni a kívánt eredmény elérése érdekében, és mely konkrét kompetenciák szorulnak fejlesztésre. A különböző tanulási projekteken végzett munka révén a Személyes Fejlesztési Terv folyamatosan frissíthető és finomítható, és a szükséges kompetenciák lépésről lépésre megszerezhetők..

top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
Ez a munka CC BY 4.0 licenc alatt áll. A licenc másolatának megtekintéséhez látogasson el a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X