[TR-HU-03] TEHETSÉGTESZT (KRÖLL, M., BUROVA-KESSLER, K. & PINKAWA, C.

Ez a harmadik tanulási sprint opcionális. Ha a mentorok ismerik a megfelelő teszteket, és hozzáfér-nek hozzájuk, akkor használhatják azokat. A korábbi projektekben (pl. enteprise + és job devloper) végrehajtott tesztek a következők: a vállalkozói potenciálelemzés – értékelőközpont, amely a vállal-kozói potenciálra összpontosít, és minden résztvevő számára vállalkozói tehetségprofilt készít, va-lamint a gazdasági ismeretek tesztje (a vállalkozói potenciálelemzés része), amely a vállalkozói te-vékenységgel kapcsolatos gazdasági ismereteket vizsgálja.

1 BEIRATKOZOTT RÉSZTVEVŐK

A mérhető egyéb jellemzők a következők:

  • Szakmai érdeklődés
  • Szakmai személyiségjegyek, pl. teljesítménymotiváció, szociális készségek, lelkiismeretesség.
  • Szakmai viselkedés (különösen a társas interakciókban), pl. ügyfélhelyzetekben.
  • Kognitív készségek, általános kognitív készségek és speciális készségek, mint például a térbeli képzelőerő, kreativitás, matematikai készsé

Szakmai ismeretek, pl. műszaki és mechanikai megértés, nyelvtudás.

Sprint tartalom

Bevezetés
Tehetségteszt 1012 év, 10 hónap
Tehetségteszt kitöltése UNLIMITED
Jelentkezés sprintre
  • KORLÁTLAN HOZZÁFÉRÉS
  • 10 HELYEK
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
Ez a munka CC BY 4.0 licenc alatt áll. A licenc másolatának megtekintéséhez látogasson el a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X