Silver Economy – bevezetés az egészségiparba

Az EIT Health Capacity Building Silver Economy projekt keretében készült tájékoztató anyag betekintést kíván nyújtani az egészségiparba, röviden bemutatva annak területeit, és az alakulásába szerepet játszó stratégiákat és irányelveket.

10 BEIRATKOZOTT RÉSZTVEVŐK

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Health ágazatának InnoStars központja által meghirdetett Capacity building pályázati felhívásra a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzdiszciplináris Kutatások Intézetének (PTE ÁOK ITD) vezetésével és a Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Kft-vel (PEIK) partnerként konzorciumi projektet nyert el.  A projekt címe „A dél-dunántúli régió, mint virágzó egészséggazdaság: Az egyedülálló tudás-, egészségügyi, kormányzati és ipari szektorok egyesítése az ezüstgazdaság gyümölcseinek megérlelése érdekében”.

 

A projekt keretében készült ez a tájékoztató anyag, ami betekintést kíván nyújtani az egészségiparba, röviden bemutatva annak területeit, és az alakulásában szerepet játszó stratégiákat és irányelveket.

 

Jó olvasást kívánunk!

Sprint tartalom

Az egészségipar fogalma (definíciók a nagyvilágból)
Amit magyar tudományos körökben használnak Korlátlan
Nemzetközi definíciók és fogalommeghatározások Korlátlan
Területei, rövid ismertetés
Egészségügyi ellátórendszer Korlátlan
Gyógyszeripar Korlátlan
Orvostechnikai eszközök Korlátlan
Biotechnológia Korlátlan
Gyógynövényipar Korlátlan
Genomika Korlátlan
Bionika Korlátlan
Klinikai vizsgálatok Korlátlan
Egészségturizmus Korlátlan
E-Health háttéripar Korlátlan
Stratégiák, irányelvek hazai és EU-s szinten
Hazai stratégiák Korlátlan
Európai Uniós stratégiák Korlátlan
Silver Economy - dióhéjban
Silver Economy – dióhéjban Korlátlan
Hivatkozások
Hivatkozások Korlátlan
RÉSZT VESZEK EBBEN A SPRINTBEN
  • KORLÁTLAN HOZZÁFÉRÉS
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
Ez a munka CC BY 4.0 licenc alatt áll. A licenc másolatának megtekintéséhez látogasson el a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X