[FW-HU-02] Piac/Verseny(Kröll, M.)

Az alapítói műhely második tanulási sprintjének kiinduló kérdése a következő: Hogyan néznek ki a releváns piaci helyzetek az üzleti ötlet hátterében (lásd az 1. ábrát)?

1 BEIRATKOZOTT RÉSZTVEVŐK

A piac elemzésekor Porter ún. 5 erő modelljét (Porter, 1980) részletesebben is figyelembe kell venni (lásd a 2. ábrát). Minél inkább veszélyezteti a piaci sikert e versenyerők közül egy vagy több, annál kevésbé vonzó a vizsgált iparág, és annál nehezebb fenntartható előnyt elérni a versenytársakkal szemben.

 

Tanulási célok

Ennek a tanulási sprintnek a következő tanulási céljai vannak:

A mentoráltak …

  • … el tudják magyarázni a Porter szerinti iparági struktúraelemzést a saját üzleti ötletük példáján.
  • … a Porter-féle 5 erő modell segítségével elemezni tudják a piacra jutásukat, valamint a piaci pozícionálásukat.

Sprint tartalom

2.1. Iparági struktúraelemzés a Porter-féle 5 erő szerint
Porter 5 erő modellje 1012 év, 10 hónap
2.1.1. Új szolgáltatók versenye
Új szolgáltatók versenye 1012 év, 10 hónap
Versenytársak UNLIMITED
2.1.2. A vevők alkuereje
A vevők (ügyfelek) alkupozíciója 1012 év, 10 hónap
Ügyfelek UNLIMITED
2.1.3. A beszállítók alkupozíciója
A beszállítók alkupozíciója 1012 év, 10 hónap
Szállítók UNLIMITED
2.1.4. A helyettesítő termékek/szolgáltatások által támasztott verseny
A helyettesítő termékek/szolgáltatások által támasztott verseny 1012 év, 10 hónap
Helyettesítő termékek/szolgáltatások UNLIMITED
2.1.5. A jelenlegi szolgáltatók közötti verseny intenzitása
A meglévő szolgáltatók közötti verseny intenzitása 1012 év, 10 hónap
A meglévő szolgáltatók közötti verseny UNLIMITED
Példák
Példa 1012 év, 10 hónap
2.2. Forrásközpontú megközelítés
Az erőforrás-orientált megközelítés 1012 év, 10 hónap
Saját források UNLIMITED
Példa “superfood bistro” 2 1012 év, 10 hónap
Jelentkezés sprintre
  • KORLÁTLAN HOZZÁFÉRÉS
  • 999 HELYEK
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
Ez a munka CC BY 4.0 licenc alatt áll. A licenc másolatának megtekintéséhez látogasson el a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X