[ER-HU-04] Ügyfélszegmentálás a Sinus Meta Milieu alapján (Kröll, M. , Burova-Keßler, K. & Dobija, J.)

a Sinus miliők segítenek megérteni az emberek életvilágát a legtágabb értelemben vett “belülről kifelé”. A miliővizsgálatok támpontokat adnak arra vonatkozóan, hogy mi mozgatja az embereket, és milyen helyzetben találják magukat (Kröll, 2018). Ugyanakkor javaslatokat adnak arra vonatkozó-an, hogyan lehet egy adott embercsoportot motiválni és aktivizálni. A Sinus-Milieu tanulmányok azt vizsgálják, hogy egy adott embercsoport tagjai milyen normákat, értékeket, eszményeket és törek-véseket osztanak meg (SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, 2018).

1 BEIRATKOZOTT RÉSZTVEVŐK

Miután már foglalkozott a szakmacsaládokkal (Tanulási Sprint 3), a megatrendekkel (Tanulási Sprint 2) és a régió gazdasági keretadataival (Tanulási Sprint 1), a következő lépés a célcsoportok vagy potenciális ügyfélcsoportok azonosítása, amelyek számára a szolgáltatásokat vagy termékeket fejleszteni kívánja (lásd az 1. ábrát).

Paula most azt szeretné kideríteni, hogy üzleti ötlete melyik csoportban rejti a legnagyobb potenciált. Az új szolgáltatás vagy termék célcsoportjaiban rejlő potenciál azonosítására ebben a tanulási sprintben egy ügyfélszegmentációs modellt használnak (lásd az 1. ábrát). Az ilyen vevőszegmentációs modellek már bevett gyakorlatnak számítanak a piackutatásban (Hartz & Petzold, 2014). Az adott miliő hátterében olyan sajátos szolgáltatási igények dolgozhatók ki, amelyek viszont más miliőkben az életmód és a mindennapi megküzdés eltérő jellemzői miatt nem, vagy kisebb mértékben léteznek. Ily módon a Sinus miliők segítenek megérteni az emberek életvilágát a legtágabb értelemben vett “belülről kifelé”. A miliővizsgálatok támpontokat adnak arra vonatkozóan, hogy mi mozgatja az embereket, és milyen helyzetben találják magukat (Kröll, 2018). Ugyanakkor javaslatokat adnak arra vonatkozóan, hogyan lehet egy adott embercsoportot motiválni és aktivizálni. A Sinus-Milieu tanulmányok azt vizsgálják, hogy egy adott embercsoport tagjai milyen normákat, értékeket, eszményeket és törekvéseket osztanak meg (SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, 2018).

A Sinus Intézet szerint a miliő olyan emberek csoportosulása, akik életmódjukban és életszemléletükben hasonlóak (SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, 2018). Ezek az embercsoportok hasonló értékpreferenciákkal rendelkeznek, és összehasonlítható társadalmi helyzetekben vannak (Hartz & Petzold, 2014).

Egy magyarázó videó német szöveggel és angol felirattal:

A “SINUS-MILIEUS” tanulási egység a következő tanulási célokat követi:

Durva célkitűzés: A fiatalok megtanulják azonosítani az új szolgáltatások vagy termékek célcsoport-potenciálját az ügyfél-szegmentációs modellek segítségével.

Részletes célkitűzések (tartalom, magatartás, feltételek):

A részletes célkitűzések meghatározzák a fiatalok kívánt viselkedését, a tanítandó tartalmat és a tanítás feltételeit.

A mentoráltak…

  • bizonyos tevékenységek és érdeklődési körök miliő szerinti besorolására a szociodemográfiai jellemzők alapján.
  • Bizonyos miliőbe sorolni az embereket például öltözködési stílusuk és habitusuk alapján.
  • Konkretizálják és magyarázzák a régiójukra jellemző miliőket.
  • a régiójuk miliőire vonatkozó ismeretek beépítése az üzleti ötletük megfontolásába és előkészítésébe.
  • ismerjenek bizonyos jellemvonásokat és érdeklődési köröket, amelyek bizonyos miliőkre jellemzőek, és ezeket beépítik az üzleti ötletük további konkretizálásába.
  • azonosítani a miliőket, mint célcsoportokat vagy potenciális vásárlói csoportokat bizonyos üzleti ötletekhez.
  • figyelembe veszik és felhasználják a miliő-specifikus tényezőket üzleti ötletük fejlesztésével, megközelítésével, terjesztésével vagy üzeneteivel kapcsolatban.

Sprint tartalom

Bevezetés: Sinus Meta Milieu
Mik azok a Sinus Milieu-k? 1012 év, 10 hónap
Gyakorlati példák
Sinus Meta Milieu gyakorlati példák 1012 év, 10 hónap
Gyakorlati példa: Turizmus Krétán UNLIMITED
Gyakorlati példa: Szakmai támogatás a szomszédságban UNLIMITED
Gyakorlati példa: Digitalizálás és számítógépes segítségnyújtás UNLIMITED
Tanulási feladatok
Sinus Meta Milieu tanulási feladatok 1012 év, 10 hónap
Sinus Milieu-k megismerése UNLIMITED
Előkészítési szakasz (önálló munka) UNLIMITED
A miliőreprezentációk kiválasztása (csoportmunka) UNLIMITED
A régióra jellemző miliők UNLIMITED
A szolgáltatások és termékek számára megfelelő ügyfélcsoportok azonosítása UNLIMITED
A termék vagy szolgáltatás ötletének célcsoport-orientált kidolgozása UNLIMITED
Hivatkozások
Ügyfélszegmentáció hivatkozások 1012 év, 10 hónap
Jelentkezés sprintre
  • KORLÁTLAN HOZZÁFÉRÉS
  • 999 HELYEK
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
Ez a munka CC BY 4.0 licenc alatt áll. A licenc másolatának megtekintéséhez látogasson el a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X