Career 4.0 Platform

[ER-ELL-01] ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Αυτό το μαθησιακό σπριντ έχει σχεδιαστεί για να διδάξει επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες που καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό και την ανάλυση δεδομένων οικονομικού πλαισίου προκειμένου να εξαχθούν σημεία εκκίνησης για ευκαιρίες απασχόλησης και ιδέες. Αυτό θα διδαχθεί χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Πάουλα.

1 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η Πάουλα Γκρος είναι 17 ετών και μόλις κατάφερε να αποφοιτήσει από το γυμνάσιο. Το βρήκε πολύ δύσκολο, επειδή είχε σημαντικά προβλήματα με τα μαθήματα που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες. Οι γονείς της τής είπαν ότι το σχολείο δεν είναι ζωτικής σημασίας για την επαγγελματική επιτυχία.

Εδώ και χρόνια, συναντιέται τακτικά με τους φίλους της Μαρία και Χανς για βραδιές δημιουργικής μαγειρικής. Τώρα οι τρεις τους θέλουν να μετατρέψουν το κοινό τους χόμπι σε καριέρα. Δεδομένου ότι η Πάουλα και οι φίλοι της δεν έχουν ακόμη ένα σχέδιο για το πώς θα υλοποιήσουν το σχέδιό τους και αν η ιδέα τους μπορεί να έχει έστω και μια πιθανότητα επιτυχίας στην περιοχή τους, αποφασίζουν να εξετάσουν την πραγματικότητα της περιοχής.

Μαθησιακοί σχόχοι

Γενικός στόχος: Οι νέοι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναλύουν δεδομένα του οικονομικού πλαισίου της χώρας/περιφέρειας τους, προκειμένου να αντλούν δείκτες για ευκαιρίες απασχόλησης και ιδέες. Παράλληλα, οι νέοι θα αποκτήσουν επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο προσωπικό τους σχέδιο ανάπτυξης.
 

Αναλυτικοί στόχοι:

 • Οι νέοι μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιοι σε ποιο βαθμό τα οικονομικά δεδομένα τους αφορούν.
 • Οι νέοι μπορούν να προσδιορίσουν τις οικονομικές επιδόσεις της περιοχής που στοχεύουν.
 • Οι νέοι μπορούν να αναλύσουν τη δημογραφική κατάσταση με τη μορφή της κατανομής των ηλικιακών ομάδων στην τοποθεσία χρησιμοποιώντας το συνημμένο υπόδειγμα.
 • Οι νέοι μπορούν να ταξινομήσουν ποιες επιχειρήσεις/βιομηχανίες έχουν την έδρα τους στη στοχευόμενη περιοχή και ποιες επιχειρήσεις/βιομηχανίες δραστηριοποιούνται στη στοχευόμενη περιοχή.
 • Οι νέοι είναι σε θέση να προσδιορίσουν το μέσο κόστος ζωής στη στοχευόμενη περιοχή.
 • Οι νέοι μπορούν να αναλύσουν το ποσοστό ανεργίας, το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό και το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών της στοχευμένης περιοχής χρησιμοποιώντας το συνημμένο υπόδειγμα.
 • Οι νέοι μπορούν να ταξινομήσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των διαφορετικών εθνικοτήτων των ανθρώπων που κατοικούν στη συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιώντας το συνημμένο υπόδειγμα, συμπεραίνοντας πολιτιστικές προτιμήσεις που επηρρεάζουν τη ζήτηση.
 • Οι νέοι μπορούν να αξιολογήσουν τις δυνατότητες και τους κινδύνους της περιοχής με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
 • Οι νέοι μπορούν να αξιολογήσουν την προσωπική καταλληλότητα του περιοχής για την τοποθέτηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, συγκρίνοντας τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της περιοχής με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχία της επιχείρησής τους.

Περιεχόμενο του σπριντ

Introduction
Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων οικονομικού πλαισίου Απεριόριστα
Application-Oriented Case Studies
Οικονομικό πλαίσιο: Μελέτη περίπτωσης Ι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
Οικονομικό πλαίσιο Μελέτη περίπτωσης II ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
Οικονομικό πλαίσιο: Μελέτη περίπτωσης III ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
Conducting an Economic Analysis
ΤΕΣΤ – EL Conducting an Economic Analysis Απεριόριστα
EL Conducting an Economic Analysis (Part 1) UNLIMITED
EL Conducting an Economic Analysis (Part 2) UNLIMITED
EL Conducting an Economic Analysis (Part 3) UNLIMITED
EL In-depths Models
EL In-depths Models ΕΛΗΞΕ
EL Solutions
EL Case Study I – Example Solution Απεριόριστα
EL Case Study II – Example Solution Απεριόριστα
EL Case Study III – Example Solution Απεριόριστα
EL Bibliography
EL Bibliography Απεριόριστα
Εφαρμογή για το σπριντ
 • ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
 • 26 ΘΕΣΕΙΣ
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
Αυτό το έργο του Martin Kröll, IAW/RUB έχει άδεια χρήσης CC BY 4.0. Για να δείτε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, συμβουλευτείτε https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X