тест

Въпросник на Герасков
Enter a short description of the sprint.

4 PARTICIPANTS ENROLLED

Теста е свързан с кариерното ориентиране на учениците

Sprint Content

Климов EXPIRED
Моделирайте бъдещето си
Урок 1 EXPIRED
PRIVATE SPRINT
  • UNLIMITED ACCESS
top
© 2021, All rights reserved.

X
X