Диагностика на предприемаческия талант

Предприемачът трябва да притежава определени личностни характеристики, част от които могат да бъдат “уловени” чрез използване на психологически тестове и въпросници.
Този спринт има за цел да попълни Вашият предприемачески профил. За целта, в следващите няколко задачи ще трябва да попълните няколко въпросника. Ще се наложи да поработите самостоятелно и да обсъждате резултата от всяка стъпка с Вашият ментор.
Подхождайте съвестно към поставените задачи, за да бъде резултатът от тях валиден.

1 PARTICIPANTS ENROLLED

Предприемачът трябва да притежава определени личностни характеристики, част от които могат да бъдат “уловени” чрез използване на психологически тестове и въпросници.
Този спринт има за цел да попълни Вашият предприемачески профил. За целта, в следващите няколко задачи ще трябва да попълните няколко въпросника. Ще се наложи да поработите самостоятелно и да обсъждате резултата от всяка стъпка с Вашият ментор.
Подхождайте съвестно към поставените задачи, за да бъде резултатът от тях валиден.

Sprint Content

Тестове и въпросници за диагностика на таланта 2 months, 1 week
Личностни качества Тест №1 10 months
Личностни качества Тест 1 2 months, 1 week
COMING SOON
  • UNLIMITED ACCESS
  • 50 SEATS
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
This work by Martin Kröll, IAW/RUB is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X