ГЛАВНАТА ЦЕЛ

МЕЖДУНАРОДЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ erasmus+

Career 4.0 има за цел да подпомогне създаването на перспективи за младите хора, които планират своята кариера в един все по-комплексен свят.

Няма значение дали тези лица вече имат опит на пазара на труда, дали са току-що завършили училище или дори са придобили висше образование.

Тъй като платформата за обучение е много адаптивна, тя предлага ценно обучение за всички!

Още
Февруари 23, 2022
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X