Личностни качества Задача №3

Тази задача е по желание!!!

За да получите по-пълен портрет на Вашия предприемачески талант е нужно той да бъде изследван в различни направления. Задачите, които приключихте до момента- Задача 1 и 2, сами по себеси не са достатъчни, за да можем да диагностицираме подробно Вашия талант. Ето защо даваме и тази допълнителна задача, която се състои в попълването на въпросник за професионално ориентиране.

Въпросникът се намира на следния линк : https://orientirane.mon.bg/?m=111  . Достъпен е през профила Ви в edu.mon.bg или с други думи с данните (мейл и парола) с които влизате в Тиймс.

След като попълните въпросника, ще можете веднага да видите резултата от него, който излиза под формата на доклад с 5 цифрен номер.

За да получите и професионална обратна връзка от своя ментор е необходимо да му изпратите номера на този доклад, за да може той да влезе и да го разгледа.

7200:00 Оставащо времеЧас Минути
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X