Личностни качества Задача №3

Тази задача е по желание!!!

За да получите по-пълен портрет на Вашия предприемачески талант е нужно той да бъде изследван в различни направления. Задачите, които приключихте до момента- Задача 1 и 2, сами по себеси не са достатъчни, за да можем да диагностицираме подробно Вашия талант. Ето защо даваме и тази допълнителна задача, която се състои в попълването на въпросник за професионално ориентиране.

Въпросникът се намира на следния линк : https://orientirane.mon.bg/?m=111  . Достъпен е през профила Ви в edu.mon.bg или с други думи с данните (мейл и парола) с които влизате в Тиймс.

След като попълните въпросника, ще можете веднага да видите резултата от него, който излиза под формата на доклад с 5 цифрен номер.

За да получите и професионална обратна връзка от своя ментор е необходимо да му изпратите номера на този доклад, за да може той да влезе и да го разгледа.

7200:00 Оставащо времеЧас Минути
top
© 2021, All rights reserved.

X
X