Личностни качества Задача №2

Следващият въпросник отново има за задача да попълни Вашия предприемачески профил. Той съдържа 39 твърдения. Прочетете всяко едно от тях и преценете дали се отнася до Вас. Отбележете това със знак “Х” в квадратчето срещу въпроса под съответната колона “ДА” или “НЕ”.

Бъдете откровени, за да е реален резултата. Тук няма верни или грешни отговори. Работете внимателно, но не се замисляйте прекалено дълго върху някой от твърденията. Свалете тази бланка: Тест №2 Екстравертност_задача №2 на въпросника на своето устройство и работете върху нея.

След като приключите запаметете промените. По възможност преименувайте файла като запишете своето име и го качете обратно в системата чрез бутона “upload”, който се намира в полето по-долу. След като го направите, Вашият ментор ще може да го провери и да Ви върне обратна връзка за резултата.

КАЧЕТЕ УЧЕБНА ЗАДАЧАТест №2 Екстравертност_задача №2 (1)

7200:00 Оставащо времеЧас Минути
top
© 2021, All rights reserved.

X
X