Личностни качества Задача №2

Следващият въпросник отново има за задача да попълни Вашия предприемачески профил. Той съдържа 39 твърдения. Прочетете всяко едно от тях и преценете дали се отнася до Вас. Отбележете това със знак “Х” в квадратчето срещу въпроса под съответната колона “ДА” или “НЕ”.

Бъдете откровени, за да е реален резултата. Тук няма верни или грешни отговори. Работете внимателно, но не се замисляйте прекалено дълго върху някой от твърденията. Свалете тази бланка: Тест №2 Екстравертност_задача №2 на въпросника на своето устройство и работете върху нея.

След като приключите запаметете промените. По възможност преименувайте файла като запишете своето име и го качете обратно в системата чрез бутона “upload”, който се намира в полето по-долу. След като го направите, Вашият ментор ще може да го провери и да Ви върне обратна връзка за резултата.

КАЧЕТЕ УЧЕБНА ЗАДАЧАТест №2 Екстравертност_задача №2 (1)

7200:00 Оставащо времеЧас Минути
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X