[TR-BG-01] Въведение в Диагностика на таланта / CV
(Kröll, M., Burova-Keßler, K. & Pinkawa, C.)

По време на диагностиката на талантите за всеки младеж се изготвя профил на силните страни. Този профил е разделен на областите личност, когнитивни способности, знания и интелектуални способности. Фокусът е върху силните страни на младежите, а не върху техните дефицити. Въз основа на това в контекста на радара на заетостта се извеждат подходящи бъдещи професионални дейности.

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Диагностиката на талантите може да бъде извършена в следните учебни спринтове:

– Въведение в диагностиката на талантите

– Автобиография

– Жизнен портрет

– Тестове за таланти, ако е приложимо

– Оценка в индивидуални дискусии

Резултатът от диагностиката на талантите е индивидуален профил на таланта за всеки младеж, който се използва за обмисляне на перспективите за кариера на фона на съществуващия потенциал и силните страни на младежа.  Всички резултати от проектите за учене постъпват в Плана за личностно развитие, в който взетите решения и споразумения се документират и непрекъснато се развиват. Младите хора се занимават със следните въпроси, наред с други:

– Къде се намирам сега?

– Къде искам да отида?

– Какво трябва да направя за това?

– Какви действия трябва да бъдат предприети, за да продължа развитието си и да реализирам плановете си?

Съдържание на спринт

Preparation of the Talent Diagnosis
Изготвяне на диагностика на таланта (Preparation of the Talent Diagnosis Copy) 2 години, 9 месеци
Curriculum Vitae
Какво е CV? 2 години, 9 месеци
Изготвяне на персонален профил 2 години, 9 месеци
Кандидатствай за спринт
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X