[TR-BG-01] Въведение в Диагностика на таланта / CV
(Kröll, M., Burova-Keßler, K. & Pinkawa, C.)

По време на диагностиката на талантите за всеки младеж се изготвя профил на силните страни. Този профил е разделен на областите личност, когнитивни способности, знания и интелектуални способности. Фокусът е върху силните страни на младежите, а не върху техните дефицити. Въз основа на това в контекста на радара на заетостта се извеждат подходящи бъдещи професионални дейности.

5ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Диагностиката на талантите може да бъде извършена в следните учебни спринтове:

– Въведение в диагностиката на талантите

– Автобиография

– Жизнен портрет

– Тестове за таланти, ако е приложимо

– Оценка в индивидуални дискусии

Резултатът от диагностиката на талантите е индивидуален профил на таланта за всеки младеж, който се използва за обмисляне на перспективите за кариера на фона на съществуващия потенциал и силните страни на младежа.  Всички резултати от проектите за учене постъпват в Плана за личностно развитие, в който взетите решения и споразумения се документират и непрекъснато се развиват. Младите хора се занимават със следните въпроси, наред с други:

– Къде се намирам сега?

– Къде искам да отида?

– Какво трябва да направя за това?

– Какви действия трябва да бъдат предприети, за да продължа развитието си и да реализирам плановете си?

Съдържание на спринт

Preparation of the Talent Diagnosis
Изготвяне на диагностика на таланта (Preparation of the Talent Diagnosis Copy) 2 години, 9 месеци
Curriculum Vitae
Какво е CV? 2 години, 9 месеци
Изготвяне на персонален профил 2 години, 9 месеци
Кандидатствай за спринт
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X