[FW-BG-07] Финанси
(Kröll, M.)

TПървоначалният въпрос за седмия учебен спринт на семинара за основатели е следният: Как осигурявате финансирането на реализацията на вашата бизнес идея (вж. фигура 1)?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

УЧЕБНИ ЦЕЛИ

Този учебен спринт има следните учебни цели:

Участниците могат да…

 

  • да определят състава на цената на своя продукт/услуга.
  • да изготвят адекватно изчисление на техните разходи и извършване на анализ на рентабилността.
  • да определят източниците на финансиране за своята бизнес идея.
  • да обясняват и обосновават възможни инвестиционни решения.

В учебен спринт 4 вече сте определили цената на продукта/услугата си, като сте изчислили разходите си. Сега трябва да направите преглед на финансовото си състояние. За да получите възможно най-реалистична оценка, най-добре е да използвате предоставените шаблони в Excel. Можете да разгледате следните аспекти.

Съдържание на спринт

7.1 Capital requirements plan
7.1 План за капиталовите нужди Неограничено
Нужди от финанси UNLIMITED
7.2. Financing plan
7.2. Финансов план Неограничено
Финансиране UNLIMITED
7.3 Profitability planning/income forecast
7.3 Планиране на рентабилността/прогноза на приходите Неограничено
Планиране на рентабилността/прогноза на приходите UNLIMITED
Кандидатствай за спринт
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 27 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X