[FW-BG-06] Производство/закупуване; управление и правна форма
(Kröll, M. )

Първоначалният въпрос за петия учебен спринт на семинара за основатели е следният: Каква е веригата за създаване на стойност, която ще използвам, за да реализирам бизнес идеята си (вж. фигура 1)?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

УЧЕБНИ ЦЕЛИ

Този учебен спринт има следните учебни цели:

Участниците могат да…

 

  • …да обясняват проблемите, свързани с тяхното снабдяване, производство, съхранение и транспортиране, и да намират решения.
  • …да определят длъжностите в своя екип, както и задачите, които попадат в съответната област на отговорност.
  • …да обосноват избора на подходяща правна форма за своята бизнес идея.

Съдържание на спринт

6.1. Production/manufacturing, procurement and logistics
6 Производство, снабдяване и логистика Неограничено
Стъпки на процеса на създаване на стойност UNLIMITED
6.2. Organisation of the distribution of tasks
6.2. Организация и разпределението на задачите Неограничено
Роли и задачи в екипа UNLIMITED
6.3. Legal form
6.3. Правна форма Неограничено
Правна форма UNLIMITED
Кандидатствай за спринт
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 27 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X