[FW-BG-06] Производство/закупуване; управление и правна форма
(Kröll, M. )

Първоначалният въпрос за петия учебен спринт на семинара за основатели е следният: Каква е веригата за създаване на стойност, която ще използвам, за да реализирам бизнес идеята си (вж. фигура 1)?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

УЧЕБНИ ЦЕЛИ

Този учебен спринт има следните учебни цели:

Участниците могат да…

 

  • …да обясняват проблемите, свързани с тяхното снабдяване, производство, съхранение и транспортиране, и да намират решения.
  • …да определят длъжностите в своя екип, както и задачите, които попадат в съответната област на отговорност.
  • …да обосноват избора на подходяща правна форма за своята бизнес идея.

Съдържание на спринт

6.1. Production/manufacturing, procurement and logistics
6 Производство, снабдяване и логистика Неограничено
Стъпки на процеса на създаване на стойност UNLIMITED
6.2. Organisation of the distribution of tasks
6.2. Организация и разпределението на задачите Неограничено
Роли и задачи в екипа UNLIMITED
6.3. Legal form
6.3. Правна форма Неограничено
Правна форма UNLIMITED
Кандидатствай за спринт
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 27 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X