[FW-BG-05] Онлайн маркетинг
(Kröll, M. / Lamprou, M.)

Първоначалният въпрос за петия учебен спринт на семинара за основатели е следният: Как да разработя стратегия за социалните медии (вж. фигура 1)?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ


УЧЕБНИ ЦЕЛИ

Този учебен спринт има следните учебни цели:

Участниците могат…

  • .да разберат кои са първите стъпки за изграждане на успешен комуникационен канал.
  • …обяснят как съществуващите ИТ решения могат да се използват ефективно или как могат да се създадат прости самостоятелни ИТ решения и как може да се повиши ефективността на подпомаганата от ИТ комуникация.
  • …explain what is central to the use of social media
  • .да оценят обстоятелствата, при които използването на социалните медии е от полза за собствената ви бизнес идея.

Съдържание на спринт

5.1. Customer-centric website
5.1. Ориентиран към клиента уебсайт Неограничено
Вашият собствен уебсайт UNLIMITED
5.2. Social Media Marketing
5.2.Маркетинг в социалните медии Неограничено
Вашата стратегия за социалните медии UNLIMITED
Кандидатствай за спринт
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X