[FW-BG-05] Онлайн маркетинг
(Kröll, M. / Lamprou, M.)

Първоначалният въпрос за петия учебен спринт на семинара за основатели е следният: Как да разработя стратегия за социалните медии (вж. фигура 1)?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ


УЧЕБНИ ЦЕЛИ

Този учебен спринт има следните учебни цели:

Участниците могат…

  • .да разберат кои са първите стъпки за изграждане на успешен комуникационен канал.
  • …обяснят как съществуващите ИТ решения могат да се използват ефективно или как могат да се създадат прости самостоятелни ИТ решения и как може да се повиши ефективността на подпомаганата от ИТ комуникация.
  • …explain what is central to the use of social media
  • .да оценят обстоятелствата, при които използването на социалните медии е от полза за собствената ви бизнес идея.

Съдържание на спринт

5.1. Customer-centric website
5.1. Ориентиран към клиента уебсайт Неограничено
Вашият собствен уебсайт UNLIMITED
5.2. Social Media Marketing
5.2.Маркетинг в социалните медии Неограничено
Вашата стратегия за социалните медии UNLIMITED
Кандидатствай за спринт
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X