[FW-BG-04] Маркетинг
(Kröll, M. )

Първоначалният въпрос за четвъртия учебен спринт на семинара за основатели е следният: Коя маркетингова стратегия се оказва изгодна за внедряването на продукта или услугата (вж. фигура 1)?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Маркетингът е свързан с въпроси, свързани с вашия продукт, цена, дистрибуция и комуникационни политики (вж. фигура 2). Разработването на маркетингов план е полезно и представлява важен основен елемент на вашата бизнес концепция.

Фиг. 2:  4-P модел, Учебен спринт 4

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Този учебен спринт има следните учебни цели:

Участникът може..

  • … да назове и обясни инструментите на маркетинга.
  • … да извършва  анализ с помощта на маркетинговия микс.
  • …да прецени кои точки са от значение за създаването на полезна комуникационна стратегия между вас и вашата бизнес идея и (потенциалните) клиенти.
  • … да обясни начините, по които може да се установи контакт с (потенциални) клиенти.

Съдържание на спринт

4.1. Product/Service Policy
4.1.Политика за продукти/услуги Неограничено
Характеристики и очаквания на клиентите за вашия продукт UNLIMITED
4.2. The Pricing Policy
4.2. Ценова политика Неограничено
Ценообразуване и анализ на точката на равновесие UNLIMITED
4.3. Distribution Policy
4.3. Политика за дистрибуция Неограничено
Благоприятни канали за дистрибуция UNLIMITED
4.4. Communication Policy
4.4. Комуникационна политика Неограничено
Как да разпространявате бизнес идеята си UNLIMITED
Example "Superfood Bistro"
Пример Неограничено
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 27 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X