[FW-BG-02] Пазар/конкуренция
(Kröll, M.)

Първоначалният въпрос за втория учебен спринт на семинара на основателите е следният: Как изглеждат съответните пазарни ситуации на фона на бизнес идеята (вж. фигура 1)?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Когато се анализира пазарът, Портърс посочва така наречените 5 сили (Porter, 1980), които се разглеждат по-подробно (вж. фиг. 2). Колкото повече пазарният успех е застрашен от една или повече от тези конкурентни сили, толкова по-непривлекателен е разглежданият отрасъл и толкова по-трудно е да се постигне устойчиво предимство пред конкуренцията.

 

Цели на обучението:

Този учебен спринт има следните учебни цели:

Участниците могат да…

  • …  обяснят анализа на отрасловата структура според Портър, като използват примера на тяхната бизнес идея.
  • … анализират достъпа им до пазара, както и позиционирането им на пазара с помощта на модела на 5-те сили според Портър.

Съдържание на спринт

2.1. Industry structure analysis according to Porter's 5 Forces
Сили на Портър 5 дни, 12 часа
2.1.1. Competition from new providers
Конкуренция от нови доставчици 1 месец, 1 седмица
Конкуренти 2 години, 9 месеци
2.1.2. Bargaining power of buyers
Сила на договаряне на купувачите (клиентите) 2 години, 9 месеци
Клиенти 2 години, 9 месеци
2.1.3. Bargaining power of suppliers
Сила на договаряне на доставчиците 2 години, 9 месеци
Доставчици 1 година, 1 месец
2.1.4. Competition from replacement products / services
Конкуренция от заместващи продукти/услуги 2 години, 9 месеци
Заместващи продукти/услуги UNLIMITED
2.1.5. Intensity of competition between current providers
Интензивност на конкуренцията между съществуващите доставчици 2 години, 9 месеци
Конкуренция между съществуващите доставчици 1 година, 1 месец
Examples
Пример: Въвеждане на нов продукт за кафе в Starbucks 2 години, 9 месеци
Пример 2 години, 9 месеци
2.2. Resource-oriented approach
Ориентираният към ресурсите подход 2 години, 9 месеци
Собствени ресурси UNLIMITED
Пример 2 години, 9 месеци
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X