[FW-BG-02] Пазар/конкуренция
(Kröll, M.)

Първоначалният въпрос за втория учебен спринт на семинара на основателите е следният: Как изглеждат съответните пазарни ситуации на фона на бизнес идеята (вж. фигура 1)?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Когато се анализира пазарът, Портърс посочва така наречените 5 сили (Porter, 1980), които се разглеждат по-подробно (вж. фиг. 2). Колкото повече пазарният успех е застрашен от една или повече от тези конкурентни сили, толкова по-непривлекателен е разглежданият отрасъл и толкова по-трудно е да се постигне устойчиво предимство пред конкуренцията.

 

Цели на обучението:

Този учебен спринт има следните учебни цели:

Участниците могат да…

  • …  обяснят анализа на отрасловата структура според Портър, като използват примера на тяхната бизнес идея.
  • … анализират достъпа им до пазара, както и позиционирането им на пазара с помощта на модела на 5-те сили според Портър.

Съдържание на спринт

2.1. Industry structure analysis according to Porter's 5 Forces
Сили на Портър 5 дни, 12 часа
2.1.1. Competition from new providers
Конкуренция от нови доставчици 1 месец, 1 седмица
Конкуренти 2 години, 9 месеци
2.1.2. Bargaining power of buyers
Сила на договаряне на купувачите (клиентите) 2 години, 9 месеци
Клиенти 2 години, 9 месеци
2.1.3. Bargaining power of suppliers
Сила на договаряне на доставчиците 2 години, 9 месеци
Доставчици 1 година, 1 месец
2.1.4. Competition from replacement products / services
Конкуренция от заместващи продукти/услуги 2 години, 9 месеци
Заместващи продукти/услуги UNLIMITED
2.1.5. Intensity of competition between current providers
Интензивност на конкуренцията между съществуващите доставчици 2 години, 9 месеци
Конкуренция между съществуващите доставчици 1 година, 1 месец
Examples
Пример: Въвеждане на нов продукт за кафе в Starbucks 2 години, 9 месеци
Пример 2 години, 9 месеци
2.2. Resource-oriented approach
Ориентираният към ресурсите подход 2 години, 9 месеци
Собствени ресурси UNLIMITED
Пример 2 години, 9 месеци
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X