[ER-BG-07] Анализ на пазара чрез интервюта

В предишните учебни спринтове бяха разработени собствени бизнес идеи въз основа на данни от икономическата рамка, мегатенденции и групи професии, като се взе предвид сегментирането на клиентите и локализирането им. Те ще бъдат допълнително разгледани в следващия учебен спринт, като се използва методът на интервюиране на потенциални клиенти. В крайна сметка целта е да се получат индикации за степента, в която новата бизнес идея би била търсена от тези хора или групи от хора, и какви финансови ре-сурси биха били готови да платят за съответния продукт или услуга, като се обърнат конкретно към (потенциалните) групи клиенти (Göttling & Paschke, 2018). В този контекст някои форми на техники за интервюиране се оказаха изгодни.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

1ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

 

Особено в икономическия сектор, но и в много други области, интервютата са важен метод за получаване на информация (Bortz & Döring, 2006). Те са и често използван инструмент за анализ на пазара. Например, ако Паула Грос, любителка на готвенето, иска да предлага мобилна биологична храна за офиси, детски градини и старчески домове, тя може предварително да разбере чрез интервю дали и до каква степен тази услуга ще бъде използвана, колко висока е стойността, която трябва да се оцени от гледна точка на (потенциалните) клиенти, и каква конкурентна ситуация преобладава.

Следователно провеждането на интервю с клиентите е особено важно за пазарния анализ. Чрез него може да се определи точният пазарен потенциал на идеята за услуга и при необходимост да се прецизира и адаптира съдържанието на тази идея (Kröll, 2018a). Освен това интервюто с (потенциални) клиенти предлага възможност за предлагане на нови идеи за продукти и услуги. По този начин респондентите биха могли да посочат, че не биха поискали предложената услуга, а свързана с нея или малко по-различна.

Ако в района на Паула вече има голяма конкуренция и/или няма или има недостатъчно потенциални клиенти, тя е изправена пред предизвикателството да промени или доразвие идеята си, за да може все пак да успее с бизнес идеята. С помощта на интервю с потенциални клиенти тя може предварително да разбере дали са необходими корекции и евентуално дори кои промени са необходими.

Каква е целта на интервюто с (потенциални) групи клиенти? Целенасочените интервюта, базирани на предисторията на една или повече идеи за услуги, се провеждат, за да се определят конкретните регионални и местни нужди и да се разбере колко голям шанс за успех и потенциал за реализация има дадена бизнес идея (Kröll, 2018b). Освен това е важно да се придобие първоначален опит в работата с (потенциални) групи клиенти. По този начин се оценява жизнеспособността на една или повече бизнес идеи. След това резултатите могат да бъдат основа за вземане на по-нататъшни стратегически решения. Интервютата могат да се провеждат лично с (потенциалните) клиенти, по телефона и/или чрез интернет.

 

Съдържание на спринт

Introduction
Въведение в интервютата Неограничено
Interview Skills
Умения за интервю Неограничено
Фаза на планиране UNLIMITED
Видове интервюта 1 година, 1 месец
Интервю – “за” и “против” 2 часа, 46 минути
Card Sorting Technique
Техника за сортиране на карти Неограничено
Техника “сортиране на карти” UNLIMITED
Interview Materials
Материали за интервю Неограничено
Ръководство за интервю UNLIMITED
Протокол от интервю UNLIMITED
Conducting an Interview
Провеждане на интервю Неограничено
Interview Evaluation
References
Библиография Неограничено
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 24 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X