[ER-BG-06]Идентифициране и създаване на услуги/продукти
(Kröll, M. & Burova-Keßler, K.)

В предстоящия учебен спринт целта е да се обобщят натрупаните знания по различни теми, като регионални пазари, мегатенденции, клиентски сегменти и иновативни бизнес идеи, както и да се оценят вече съществуващите резултати, за да се използват конкретно за генериране и подробно разработване на собствени идеи за услуги/продукти (Kröll, 2016, 2018a; вж. фигура 1).

7ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

geschaftsideen

По този начин всеки млад човек може да генерира или избере свои собствени идеи за продукти или услуги с помощта на учебните ръководства (ако това все още не се е случило) въз основа на информацията, събрана по време на предишните учебни спринтове, и на вече възникналите бизнес идеи и да ги разработи в детайли. Идеята тук е да се изберат от цялото богатство от ценни анализи и изследвания, които вече са били разработени в учебния екип, тези, които са най-полезни за личното по-нататъшно развитие на устойчива бизнес идея. Това включва и собствените таланти, компетенции и интереси, които могат да дадат решаващ тласък при вземането на това решение.

Генериране или подбор на собствени бизнес идеи

При генерирането или подбора на бизнес идеи трябва да се вземат предвид следните аспекти:

  • Данни за икономическата рамка на вашия регион/страна (учебен спринт 1)
  • Въздействието на мегатенденциите върху ежедневието и произтичащите от тях нужди на хората във вашия регион/страна (учебен спринт 2)
  • Групите бизнес фамилии, произтичащи от ситуации от ежедневието, и групите бизнес фамилии, свързани с компанията (учебен спринт 3)
  • Предпочитанията и интересите на отделните Sinus-Milieus във вашия регион/страна (учебен спринт 4)
  • Локализация и разпространение на Sinus-Milieus в региона/страната (учебен материал 5)
  • Собствени таланти, интереси и силни страни (учебен проект “диагностика на таланта”, план за личностно развитие, “профил на таланта”)

Съдържание на спринт

Introduction to idea creation
Описание на идеята за услуга/продукт Неограничено
Описание на идеята за услуга/продукт Неограничено
Service/product idea market analysis Copy Неограничено
Пример за проучване на идеята за услуга/продукт сред клиентите Неограничено
Изисквания към идеите за услуги/продукти Неограничено
Learning tasks
Учебни задачи за създаване на идеи за услуги/продукти Неограничено
Learning Objectives
Цели на обучението за идея за услуга/продукт Неограничено
References
Библиография Неограничено
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X