[ER-BG-05] Локализация на клиентите
(Kröll, M. & Burova-Keßler, K.)

Групите клиенти, идентифицирани с помощта на сегментирането на клиентите и Sinus-Milieus, сега трябва да бъдат локализирани. Къде и как могат да бъдат открити представители на тези групи като потенциални купувачи на интересните услуги? Колко голяма е местната целева група?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Докато в учебния спринт “Сегментиране на клиентите” фокусът беше върху модела Sinus-Milieu за идентифициране на потенциални групи клиенти и техните нужди, предстоящият учебен спринт е посветен на въпроса къде и как представителите на тези Sinus-Milieu могат да бъдат открити като потенциални клиенти (Фигура 1). За утвърждаването на нова идея за услуга или продукт се счита за особено важно тя да може да се реализира и на местно ниво (Harz & Petzold, 2014; Göttling & Paschke, 2018). Локализирането на потенциалните групи клиенти (напр. по отношение на Sinus Milieus) и определянето на техния обхват на местно ниво може да помогне за по-добра оценка на пазарния потенциал на избраните идеи за услуги/продукти и за придобиване на представа за възможността за установяване на новата бизнес идея.

Цели на обучението

 

Младежите…

  • могат да използват избрани методи, за да открият потенциални групи клиенти за избрани услуги в своя регион.
  • могат да открият кои групи Sinus-Milieu присъстват в тяхната среда.
  • могат да разберат в какъв процент са представени определени групи в квартала.

 

Паула вече знае, че представителите на съвременния мейнстрийм, изпълнителите и интелектуалците са потенциални клиенти на нейната бизнес идея “Готвене с визия”. С помощта на модела Sinus-Milieu тя е установила кои характеристики като възрастова група, ниво на образование, доходи, местоживеене и т.н. са типични за нейните клиенти. Сега, в следващата стъпка, тя би искала да разбере в кой район или регионална част се намират нейните клиенти, за да може по-късно да проведе интервюта с тях и да провери своята бизнес идея.

Съдържание на спринт

Introduction to localization
Какво представлява геомаркетингът? 2 години, 9 месеци
Микромаркетинг и локализиране на потенциални групи клиенти 2 години, 9 месеци
Ефект на квартала 2 години, 9 месеци
Микромаркетинг и геоданни 2 години, 9 месеци
microm Sinus-Geo-Milieus® 2 години, 9 месеци
Examples of customer localization
Пример 1: Използване на геокарти в проекта MINIPRENEURE 2 години, 9 месеци
Пример 2: Локализация на клиентите в рамките на проекта Job Developer в България 2 години, 9 месеци
Пример 3: Създаване на собствени цифрови карти с помощта на OpenStreetMap и др. 2 години, 9 месеци
Learning task
Инструкции за създаване на собствени цифрови карти 2 години, 9 месеци
Създаване на цифрова геомаркетингова карта за региона 2 години, 9 месеци
Bibliography
Библиография 2 години, 9 месеци
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X