[ER-BG-03] Бизнес фамилии
(Kröll, M. & Burova-Keßler, K.)

Този учебен спринт е насочен към запознаване с концепцията за бизнес фамилии, базирани на тенденции за развитие и стойност, което е друг подход за разработване на нови потенциали за заетост и идеи за продукти или услуги. (Mühlhausen, 2015; Kröll, 2018; Göttling & Paschke, 2018).

7ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

При разработването на идеи за нови продукти или услуги, които носят със себе си висок потенциал за заетост, фокусът е върху идеята, че новосъздадените продукти или услуги трябва да отговарят на устойчиво търсене (Harz & Petzold, 2014). Не е достатъчно да имаш иновативна идея. За да бъде успешна на практика, особено важно е тази идея да бъде разработена, като се изхожда от вече съществуващите или развиващите се потребности на потенциалните клиенти. Ето защо Паула си задава въпроса как може да идентифицира това търсене и след това да го използва конкретно за разработване на нови идеи за продукти и услуги или за доразвиване на съществуващата идея за услуги и как на този фон може да създаде нови устойчиви възможности за заетост.

Цели на обучението

Младежите ще могат да приложат концепцията за бизнес фамилиите към техния регионален пазар и да извлекат идеи за разработване на подходящи и жизнеспособни възможности за заетост на местно ниво.

Специфични цели

Младежите знаят какво представляват бизнес фамилиите и могат да разграничат ценностите, тенденциите и нуждите на клиентите, които стоят зад седемте бизнес фамилии, както и да съпоставят различните услуги с бизнес фамилиите.
Младежите могат да разберат кои бизнес фамилии имат особено голям потенциал за заетост в техния регион и да го обосноват.
Въз основа на бизнес фамилиите младежите могат да разработят идеи за услуги с регионално значение, които съдържат висок потенциал за заетост (което може да бъде основа за стартиране на бизнес).

 

Съдържание на спринт

Introduction
Въведение в бизнес фамилии Неограничено
Преглед на бизнес фамилиите Неограничено
Бизнес фамилии – грижа за дома Неограничено
Фамилия: Здраве+благополучие Неограничено
Бизнес фамилия: природа + градина Неограничено
Бизнес фамилия: Обучение/уроци Неограничено
Бизнес фамилия: услуги за семейството Неограничено
Бизнес фамилия: услуги за малкия бизнес Неограничено
Бизнес фамилия: ръчна работа Неограничено
Learning tasks
Бизнес фамилии: Учебни задачи 1 година, 1 месец
References
Справочна литература Неограничено
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
top
© 2021, All rights reserved.

X
X