[ER-BG-03] Бизнес фамилии
(Kröll, M. & Burova-Keßler, K.)

Този учебен спринт е насочен към запознаване с концепцията за бизнес фамилии, базирани на тенденции за развитие и стойност, което е друг подход за разработване на нови потенциали за заетост и идеи за продукти или услуги. (Mühlhausen, 2015; Kröll, 2018; Göttling & Paschke, 2018).

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

При разработването на идеи за нови продукти или услуги, които носят със себе си висок потенциал за заетост, фокусът е върху идеята, че новосъздадените продукти или услуги трябва да отговарят на устойчиво търсене (Harz & Petzold, 2014). Не е достатъчно да имаш иновативна идея. За да бъде успешна на практика, особено важно е тази идея да бъде разработена, като се изхожда от вече съществуващите или развиващите се потребности на потенциалните клиенти. Ето защо Паула си задава въпроса как може да идентифицира това търсене и след това да го използва конкретно за разработване на нови идеи за продукти и услуги или за доразвиване на съществуващата идея за услуги и как на този фон може да създаде нови устойчиви възможности за заетост.

Цели на обучението

Младежите ще могат да приложат концепцията за бизнес фамилиите към техния регионален пазар и да извлекат идеи за разработване на подходящи и жизнеспособни възможности за заетост на местно ниво.

Специфични цели

Младежите знаят какво представляват бизнес фамилиите и могат да разграничат ценностите, тенденциите и нуждите на клиентите, които стоят зад седемте бизнес фамилии, както и да съпоставят различните услуги с бизнес фамилиите.
Младежите могат да разберат кои бизнес фамилии имат особено голям потенциал за заетост в техния регион и да го обосноват.
Въз основа на бизнес фамилиите младежите могат да разработят идеи за услуги с регионално значение, които съдържат висок потенциал за заетост (което може да бъде основа за стартиране на бизнес).

 

Съдържание на спринт

Introduction
Въведение в бизнес фамилии Неограничено
Преглед на бизнес фамилиите Неограничено
Бизнес фамилии – грижа за дома Неограничено
Фамилия: Здраве+благополучие Неограничено
Бизнес фамилия: природа + градина Неограничено
Бизнес фамилия: Обучение/уроци Неограничено
Бизнес фамилия: услуги за семейството Неограничено
Бизнес фамилия: услуги за малкия бизнес Неограничено
Бизнес фамилия: ръчна работа Неограничено
Learning tasks
Бизнес фамилии: Учебни задачи 1 година, 1 месец
References
Справочна литература Неограничено
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X