[ER-BG-02] Социални мегатенденции
(Kröll, M. & Burova-Keßler, K.)

Докато първият обучителен спринт се съсредоточи върху проучването на регионалните икономически условия, за да се получи възможно най-добър преглед на съществуващите силни страни и предизвикателства в региона по отношение на реализирането на възможностите за заетост, вторият обучителен спринт е посветен на наблюдението на глобалните мегатенденции като отправна точка за създаване и развитие на нови или съществуващи идеи за иновативни услуги и продукти. Проучването на мегатенденциите (Zukunftsinstitut, 2020 г.) може да помогне за идентифициране на устойчиви перспективи за професионално развитие.

1ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Например Паула вече знаеше, че в региона има две утвърдени фирми за кетъринг, които доставят храна и предлагат услуги за партита. Паула и нейните приятели не разполагаха с достатъчно пари, за да отворят ресторант, а конкуренцията вече беше жестока. Освен това те искали да предложат нещо специално, което все още не съществувало в региона. Но как Паула и приятелите ѝ биха могли да развият идеята си за готвене в идея за иновативна услуга?

Отправна точка за създаването на нови иновативни услуги и продукти може да бъде проучването на технологичното развитие, икономическите и социалните тенденции, ценностите и моделите на живот. Мегатенденциите произтичат от стиловете на живот. Към мегатенденциите могат да бъдат отнесени различни микротенденции. Тези микротенденции са източник на потребности и съответно на пазари. След това за тези пазари се разработват продукти и услуги. На този фон има възможност да се създаде нов потенциал за заетост и нови работни места (Kröll, 2018; Göttling & Paschke, 2018).

От друга страна, някои нужди могат да възникнат само въз основа на определени мегатенденции.

Що се отнася до мегатенденцията на цифровизацията, очертава се тенденция за обединяване на производството (киберфизични системи, Индустрия 4.0) и услугите (интелигентни услуги) в системи продукт-услуга. Освен това тази тенденция се характеризира с темите: Big Data in the world of work, Crowdwork, Internet of Things и , Augmented Reality (Hirsch-Kreinsen, Ittermann & Niehaus, 2018/2). Същевременно тези промени оказват влияние върху взаимодействието между персонала, технологиите и организацията и предполагат нови изисквания към тяхното проектиране. На този фон възниква необходимостта от нови компетенции и нови методи за развитие на компетенциите. Това оказва влияние върху съществуващите предложения за квалификация и обучение и отваря пространство за нови иновативни услуги и продукти в областта на професионалното образование и обучение.

По този начин дадена мегатенденция може да окаже значително въздействие върху търсенето и предлагането, като промени нуждите или създаде нови потребности и дори може да повлияе на икономическото и политическото положение на цели отрасли и държави. Така в контекста на радара на заетостта мегатенденциите могат да се използват за идентифициране на потребностите на хората, произтичащи от преобладаващите тенденции (Mulhouse, 2015 г.), и за извличане на идеи за услуги или продукти от тях (откъс, модул за самообучение “Способност за работа в мрежа”, откриване на социални мегатенденции) (Kröll, 2018 г.).

Съдържание на спринт

Introduction
Въведение в социалните мегатенденции Неограничено
What is a megatrend
КАКВО Е МЕГАТЕНДЕНЦИЯ Неограничено
Какво е мегатенденция 1 година, 1 месец
Top and flop megatrends
Таблица мегатенденции НЕОГРАНИЧЕНО
Визуализация на мегатенденциите НЕОГРАНИЧЕНО
Creating a megatrend mind map
Мисловна карта на мегатенденциите Неограничено
Мисловна карта UNLIMITED
References
Библиография Неограничено
COMING SOON
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X