[ER-BG-01] Анализ на данните от икономическата среда
(Kröll, M./Strothmann, M.)

Този учебен проект е предназначен за преподаване на предприемачески и цифрови умения, които позволяват да се идентифицират и анализират данни от икономическата среда, за да се извлекат отправни точки за възможности за заетост и идеи. Това ще стане чрез примера на Паула.

7ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Паула Грос е на 17 години и току-що е завършила средно образование. Било ѝ е много трудно, защото е имала значителни проблеми с предметите, свързани с природните науки. Родителите ѝ са ѝ казали, че училището не е решаващо за професионалния успех.

В продължение на години тя редовно се среща с приятелите си Мария и Ханс на творчески кулинарни вечери. Сега тримата искат да превърнат общото си хоби в кариера. Тъй като Паула и нейните приятели все още нямат план как да реализират проекта си и дали идеята им изобщо може да има шанс за успех в техния регион, те решават да проучат реалностите в региона.

Цели на обучението

Обща цел: Младежите ще могат да идентифицират и анализират рамковите данни за икономиката на своята страна/регион, за да извлекат показатели за възможностите за заетост и идеи. Същевременно младежите ще придобият предприемачески и цифрови умения, които ще бъдат включени в техния личен план за развитие.

Специфични цели:

  • Младите хора могат сами да решат от кой вид икономически данни са подходящи за тях.
  • Младите хора могат да определят икономическите резултати на своя целеви регион
  • Младежите могат да анализират демографската ситуация под формата на разпределение на възрастовите групи в населеното място, като използват приложения шаблон.
  • Младежите ще могат да класифицират кои предприятия/отрасли са със седалище в целевото място и кои предприятия/отрасли работят в целевото място.
  • Младежите могат да определят средните разходи за живот в целевото място.
  • Младежите могат да анализират равнището на безработица, средното ниво на образование, разполагаемата работна сила и средния доход на домакинствата в целевото място, като използват приложения шаблон.
  • Младежите могат да класифицират информацията за броя на различните националности на хората, живеещи в населеното място, като използват приложения шаблон и правят изводи за културни предпочитания при нужда.
  • Младежите могат да оценят потенциала и рисковете на мястото въз основа на събраните данни за икономиката, бизнеса и обществото.

Младите хора могат да оценят личната пригодност на мястото за своята бизнес идея, като сравнят възможностите и рисковете на мястото със своите изисквания към мястото, за да успеят в бизнеса си.

Съдържание на спринт

Introduction
Въведение в анализа на икономическите данни на средата Неограничено
Application-Oriented Case Studies
Икономическа среда (рамка) Учебен пример 1 НЕОГРАНИЧЕНО
Икономическа среда. Учебен пример 2 НЕОГРАНИЧЕНО
Икономическа среда Пример 3 НЕОГРАНИЧЕНО
Conducting an Economic Analysis
Провеждане на икономически анализ Неограничено
Провеждане на икономически анализ (част 1) UNLIMITED
Провеждане на икономически анализ (част 2) 2 часа, 46 минути
Провеждане на икономически анализ (част 3) 2 часа, 46 минути
In-depths Models
Модели в дълбочина Неограничено
Solutions
Учебен пример I – Пример за решение Неограничено
Учебен пример II – Пример за решение Неограничено
Учебен пример III – Пример за решение Неограничено
Bibliography
Библиография – икономическа среда Неограничено
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X