[ER-BG-01] Анализ на данните от икономическата среда
(Kröll, M./Strothmann, M.)

Този учебен проект е предназначен за преподаване на предприемачески и цифрови умения, които позволяват да се идентифицират и анализират данни от икономическата среда, за да се извлекат отправни точки за възможности за заетост и идеи. Това ще стане чрез примера на Паула.

1ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Паула Грос е на 17 години и току-що е завършила средно образование. Било ѝ е много трудно, защото е имала значителни проблеми с предметите, свързани с природните науки. Родителите ѝ са ѝ казали, че училището не е решаващо за професионалния успех.

В продължение на години тя редовно се среща с приятелите си Мария и Ханс на творчески кулинарни вечери. Сега тримата искат да превърнат общото си хоби в кариера. Тъй като Паула и нейните приятели все още нямат план как да реализират проекта си и дали идеята им изобщо може да има шанс за успех в техния регион, те решават да проучат реалностите в региона.

Цели на обучението

Обща цел: Младежите ще могат да идентифицират и анализират рамковите данни за икономиката на своята страна/регион, за да извлекат показатели за възможностите за заетост и идеи. Същевременно младежите ще придобият предприемачески и цифрови умения, които ще бъдат включени в техния личен план за развитие.

Специфични цели:

  • Младите хора могат сами да решат от кой вид икономически данни са подходящи за тях.
  • Младите хора могат да определят икономическите резултати на своя целеви регион
  • Младежите могат да анализират демографската ситуация под формата на разпределение на възрастовите групи в населеното място, като използват приложения шаблон.
  • Младежите ще могат да класифицират кои предприятия/отрасли са със седалище в целевото място и кои предприятия/отрасли работят в целевото място.
  • Младежите могат да определят средните разходи за живот в целевото място.
  • Младежите могат да анализират равнището на безработица, средното ниво на образование, разполагаемата работна сила и средния доход на домакинствата в целевото място, като използват приложения шаблон.
  • Младежите могат да класифицират информацията за броя на различните националности на хората, живеещи в населеното място, като използват приложения шаблон и правят изводи за културни предпочитания при нужда.
  • Младежите могат да оценят потенциала и рисковете на мястото въз основа на събраните данни за икономиката, бизнеса и обществото.

Младите хора могат да оценят личната пригодност на мястото за своята бизнес идея, като сравнят възможностите и рисковете на мястото със своите изисквания към мястото, за да успеят в бизнеса си.

Съдържание на спринт

Introduction
Въведение в анализа на икономическите данни на средата Неограничено
Application-Oriented Case Studies
Икономическа среда (рамка) Учебен пример 1 НЕОГРАНИЧЕНО
Икономическа среда. Учебен пример 2 НЕОГРАНИЧЕНО
Икономическа среда Пример 3 НЕОГРАНИЧЕНО
Conducting an Economic Analysis
Провеждане на икономически анализ Неограничено
Провеждане на икономически анализ (част 1) UNLIMITED
Провеждане на икономически анализ (част 2) 2 часа, 46 минути
Провеждане на икономически анализ (част 3) 2 часа, 46 минути
In-depths Models
Модели в дълбочина Неограничено
Solutions
Учебен пример I – Пример за решение Неограничено
Учебен пример II – Пример за решение Неограничено
Учебен пример III – Пример за решение Неограничено
Bibliography
Библиография – икономическа среда Неограничено
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X