[EH-BG-01] Подготовка и симулация на изслушването на експерти
(Kröll, M., Burova-Keßler, K. & Pinkawa, C.)

Целта на експертното изслушване е да се постигне съответствие между талантите и компетенциите на участниците и потенциала за заетост на местния пазар на труда, т.е. експертното изслушване служи като синтез на резултатите от диагностиката на талантите и радара на заетостта.

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

За да се опишат и обяснят съответните факти по ясен и специфичен за ситуацията начин по отношение на концепцията за изслушване на експерти, е благоприятно да се започне с помощта на реалистична ситуация/история. Тук са представени подробно съответните истории:

История: Тийнейджърката Паула Грос има идеята да предлага мобилна биологична храна за офиси, детски градини и старчески домове и иска да направи цялата верига на стойността екологична. Самата тя се интересува много от земеделие и мобилност, но знае малко за икономическите аспекти. Затова сега иска да получи обратна връзка за идеята си, но се колебае дали да го направи от родителите си, които често намира за много негъвкави и строги към новите идеи. Паула също така се страхува да поиска мнението на експерти. Не иска да изпада в неловки ситуации с експертите. Заради ниското си самочувствие тя е по-скоро резервирана. В същото време Паула търси начини да оцени качеството на обратната връзка, която получава от трети страни. Тя е доста критична към качеството на обратната връзка от родителите си. Тя е резервирана и към добронамерените съвети от учителите си. Нейният приятел Леон обаче ѝ разказва за висши икономисти като наставници. Паула и други двама приятели искат да доразвият своята бизнес идея въз основа на убежденията на Леон и заедно да представят идеята си на менторите по време на изслушване на експерти. Паула и приятелите ѝ предполагат, че по този начин ще получат качествена обратна връзка за своята бизнес идея.

 

Целта на експертното изслушване е да се постигне съответствие между талантите и компетенциите на участниците и потенциала за заетост на местния пазар на труда, т.е. експертното изслушване служи като синтез на резултатите от диагностиката на талантите и радара на заетостта.

По този начин може да се използва принципът на двойната експертиза (Hartz & Petzold, 2014). От една страна, младите хора са експерти “сами по себе си”. Те вече са натрупали много опит по отношение на собствените си силни и слаби страни. Освен това те са в състояние да поемат отговорност за себе си. От друга страна, юношите могат да се възползват от външни експерти (напр. от пазара на труда, от бизнеса, от по-стари хора и т.н.) в рамките на експертното изслушване или да се обърнат специално към тях. Целта на младежите е да получат обратна връзка, отговаряща на определени стандарти за качество, за да конкретизират идеята си за бъдещо развитие.

В настоящия контекст гледната точка на младия човек се обогатява с гледната точка на експертите, което дава на младия човек по-цялостен поглед върху неговия Личностен план за развитие (ЛПР). В контекста на критичното осмисляне се възприемат различни културни, социално-политически и исторически развити обстоятелства. При тази форма на рефлексия се взема предвид степента, в която трябва да се включи предишният опит на участниците – този на младите хора и този на експертите. Както лесно се вижда, обратната връзка от трети страни е от решаващо значение.

Чрез включването на експерти и съмишленици младите хора получават професионална и устойчива основа за дългосрочно развитие на своя ЛПР. В обобщение, става въпрос за отговор на въпроса къде и как младежите могат да намерят възможности за заетост в своя регион въз основа на индивидуалната си диагностика на таланта. В резултат на изслушването на експертите ЛПР се разширява или променя и адаптира за всеки участник. Той документира взетите решения и споразумения и по-късно може да бъде допълнен с допълнителни подробности. Освен конкретна професионална цел, той съдържа и описание на пътя: Какви дейности ще предприеме младежът сам? Какво ще правят другите, за да го/я подкрепят в постигането на целта? Изявленията относно възможностите за финансиране, намеренията и ангажиментите са важна част от ЛПР. Много от целите и плановете на младия човек трудно могат да бъдат осъществени без поддръжници.

Съдържание на спринт

Carrying out the Expert Hearing
Провеждане на експертно изслушване Неограничено
Preparation and simulation of the Expert Hearing
Подготовка и симулация на изслушването на експерти Неограничено
Създаване на съдържание 1 година, 1 месец
Партньорска проверка: Презентация 1 година, 1 месец
Споделяне на вашата презентация 1 година, 1 месец
References
Референции Неограничено
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 24 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X