[TR-BG-03] Тестове за таланта

Този трети учебен спринт не е задължителен. Целта на този учебен спринт е да проведете теста за таланти с помощта на вашия ментор и да доразвиете личния си профил на таланта въз основа на резултатите.

7ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Тестовете, реализирани в предишни проекти (напр. Enteprise + и Job Developer), са Анализът на предприемаческия потенциал – Център за оценка, който се фокусира върху предприемаческия потенциал и създава профил на предприемаческия талант за всеки участник, и Тестът за икономически познания (част от Анализа на предприемаческия потенциал), който изследва икономическите познания, свързани с предприемачеството. Други характеристики, които могат да бъдат измерени, са:

– Професионални интереси;
– Професионални личностни характеристики, напр. мотивация за постижения, социални умения, съвестност;
– Професионално поведение (особено в социалните взаимодействия), напр. в ситуации с клиенти;
– Когнитивни умения, общи когнитивни умения и специфични умения, като пространствено въображение, творчество, математически умения;
– Професионални познания, напр. технически и механични познания, езикови умения.

Съдържание на спринт

Introduction to the talent tests
Тест за таланта 1 Неограничено
Попълнете теста UNLIMITED
Тест за таланта 2 10 минути
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 26 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X