[TR-BG-03] Тестове за таланта

Този трети учебен спринт не е задължителен. Целта на този учебен спринт е да проведете теста за таланти с помощта на вашия ментор и да доразвиете личния си профил на таланта въз основа на резултатите.

1ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Тестовете, реализирани в предишни проекти (напр. Enteprise + и Job Developer), са Анализът на предприемаческия потенциал – Център за оценка, който се фокусира върху предприемаческия потенциал и създава профил на предприемаческия талант за всеки участник, и Тестът за икономически познания (част от Анализа на предприемаческия потенциал), който изследва икономическите познания, свързани с предприемачеството. Други характеристики, които могат да бъдат измерени, са:

– Професионални интереси;
– Професионални личностни характеристики, напр. мотивация за постижения, социални умения, съвестност;
– Професионално поведение (особено в социалните взаимодействия), напр. в ситуации с клиенти;
– Когнитивни умения, общи когнитивни умения и специфични умения, като пространствено въображение, творчество, математически умения;
– Професионални познания, напр. технически и механични познания, езикови умения.

Съдържание на спринт

Introduction to the talent tests
Тест за таланта 1 Неограничено
Попълнете теста UNLIMITED
Тест за таланта 2 10 минути
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 10 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X