Диагностика на предприемаческия талант

По време на диагностиката на талантите за всеки младеж се изготвя профил на силните страни. Този профил е разделен на областите личност, когнитивни способности, знания и интелектуални способности. Фокусът е върху силните страни на младежите, а не върху техните дефицити. Въз основа на това в контекста на радара на заетостта се извеждат подходящи бъдещи професионални дейности.

5ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Въведете пълно описание на спринт

Съдържание на спринт

Тестове и въпросници за диагностика на таланта 10 часа
Личностни качества Тест №1 10 часа
Личностни качества Тест №2 10 часа
Тест №1 Мотивация ИЗТЕКЪЛ
Личностни качества Тест №2 10 часа
COMING SOON
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 100 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X