Диагностика на предприемаческия талант

По време на диагностиката на талантите за всеки младеж се изготвя профил на силните страни. Този профил е разделен на областите личност, когнитивни способности, знания и интелектуални способности. Фокусът е върху силните страни на младежите, а не върху техните дефицити. Въз основа на това в контекста на радара на заетостта се извеждат подходящи бъдещи професионални дейности.

5ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Въведете пълно описание на спринт

Съдържание на спринт

Тестове и въпросници за диагностика на таланта 10 часа
Личностни качества Тест №1 10 часа
Личностни качества Тест №2 10 часа
Тест №1 Мотивация ИЗТЕКЪЛ
Личностни качества Тест №2 10 часа
COMING SOON
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 100 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X