Диагностика на предприемаческия талант – група 3

Този спринт има за цел да ви помогне да попълните полетата в личния си профил на таланта. Първоначално ще работите самостоятелно по съответните задачи, преди да ги обсъдите с ментора си. След като обсъдите задачата с ментора си, трябва да прехвърлите придобитите знания в индивидуалния си профил за таланти в онлайн платформата. След като завършите всички задачи, ще проведете сесия за цялостна оценка с вашия ментор. На тази сесия вие и вашият ментор трябва да разгледате и оцените профила на таланта, който сте попълнили самостоятелно в онлайн платформата.
Подхождайте съвестно към поставените задачи, за да бъде резултатът от тях валиден.

16ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

По време на диагностиката на талантите за всеки младеж се изготвя профил на силните страни. Този профил е разделен на областите личност, когнитивни способности, знания и интелектуални способности. Фокусът е върху силните страни на младежите, а не върху техните дефицити. Въз основа на това в контекста на радара на заетостта се извеждат подходящи бъдещи професионални дейности.Диагностиката на талантите може да бъде извършена в следните учебни спринтове:

– Въведение в диагностиката на талантите

– Автобиография

– Жизнен портрет

– Тестове за таланти, ако е приложимо

– Оценка в индивидуални дискусии

 

Резултатът от диагностиката на талантите е индивидуален профил на таланта за всеки младеж, който се използва за обмисляне на перспективите за кариера на фона на съществуващия потенциал и силните страни на младежа.  Всички резултати от проектите за учене постъпват в Плана за личностно развитие, в който взетите решения и споразумения се документират и непрекъснато се развиват. Младите хора се занимават със следните въпроси, наред с други:

– Къде се намирам сега?

– Къде искам да отида?

– Какво трябва да направя за това?

– Какви действия трябва да бъдат предприети, за да продължа развитието си и да реализирам плановете си?

Съдържание на спринт

Диагностика на предприемаческия талант
Тестове за талант 10 месеци
Личностни качества- Задача №1 10 месеци
Личностни качества- Задача №2 10 месеци
Личностни качества Задача №3 10 месеци
CV или професионална Автобиография- какво представлява тя? 10 месеци
Изготвяне на професионална автобиография (CV) 10 месеци
COMING SOON
  • 9 месеци, 1 седмица
  • 50 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X