Диагностика на предприемаческия талант

Предприемачът трябва да притежава определени личностни характеристики, част от които могат да бъдат “уловени” чрез използване на психологически тестове и въпросници.
Този спринт има за цел да попълни Вашият предприемачески профил. За целта, в следващите няколко задачи ще трябва да попълните няколко въпросника. Ще се наложи да поработите самостоятелно и да обсъждате резултата от всяка стъпка с Вашият ментор.
Подхождайте съвестно към поставените задачи, за да бъде резултатът от тях валиден.

4ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Enter full description of the sprint.

Съдържание на спринт

Тестове и въпросници за диагностика на таланта 10 месеци
Личностни качества Тест №1 10 месеци
Личностни качества Тест №2 10 месеци
Какво представлява професионалната Автобиография 10 месеци
Изготвяне на професионална автобиография (CV) 10 месеци
COMING SOON
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 50 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X