Диагностика на предприемаческия талант

Предприемачът трябва да притежава определени личностни характеристики, част от които могат да бъдат “уловени” чрез използване на психологически тестове и въпросници.
Този спринт има за цел да попълни Вашият предприемачески профил. За целта, в следващите няколко задачи ще трябва да попълните няколко въпросника. Ще се наложи да поработите самостоятелно и да обсъждате резултата от всяка стъпка с Вашият ментор.
Подхождайте съвестно към поставените задачи, за да бъде резултатът от тях валиден.

4ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Enter full description of the sprint.

Съдържание на спринт

Тестове и въпросници за диагностика на таланта 10 часа
Личностни качества Тест №1 10 часа
Личностни качества Тест 1 2 месеци, 1 седмица
Какво представлява професионалната Автобиография 10 часа
Изготвяне на професионална автобиография (CV) 10 часа
COMING SOON
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 50 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X