Бизнес идея BG

The initial question for the first learning sprint of the Founders’ Workshop is the following: How can the product or service be described in more detail so that it is easy for a layperson or potential customer to understand?

2ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Първоначалният въпрос за първия учебен спринт на семинара за основатели е следният: Как продуктът или услугата могат да бъдат описани по-подробно, така че да бъдат лесни за разбиране от неспециалист или потенциален клиент?

Основата за стартиране на успешен бизнес е да се намери нова бизнес идея с висок потенциал за развитие и успех. Ако сте преминали през учебния проект “Радар на заетостта”, значи сте научили как да идентифицирате възможния потенциал за нова бизнес идея в даден регион. Независимо от това обаче, можете първо да се опитате да разработите нова бизнес идея, като помислите за икономическата ситуация във вашия район.

Цели на обучението

Наставляваните…

  • да разработят бизнес идеята си, като разработят характеристиките на своя продукт/услуга.
  • да обяснят своята целева група, както и ползите за клиента, като вземат предвид уникалното предложение за продажба.
  • да свържат бизнес идеята си с Целите за устойчиво развитие и да идентифицират производни действия за своята компания.
  • да проектират името на продукта/услугата си, както и логото на компанията си.

Съдържание на спринт

1.1 Product/Service
Product/Service Copy Copy Неограничено
Product distinction Copy Copy UNLIMITED
1.2. Potential customer groups
Potential Customer Groups Copy Copy Неограничено
Target Groups Copy Copy UNLIMITED
1.3. Benefit for the customer
Benefit for the Customer Copy Copy Неограничено
Benefit for the Customer Copy Copy UNLIMITED
1.4. Unique selling proposition
Unique selling proposition Copy Copy Неограничено
USP Copy Copy UNLIMITED
1.5. Sustainability goals
Sustainability goals Copy Copy Неограничено
Sustainability goals Copy Copy UNLIMITED
1.6. Product name/brand and company logo
Product Name/Brand and Company Logo Copy Copy Неограничено
Product name / brand and company logo Copy Copy UNLIMITED
Example Copy Copy ИЗТЕКЪЛ
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
top
© 2021, All rights reserved.

X
X