Бизнес идея BG група 2

Първоначалният въпрос за първия учебен спринт на семинара за основатели е следният: Как продуктът или услугата могат да бъдат описани по-подробно, така че да бъдат лесни за разбиране от неспециалисти или потенциални клиенти??

48ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Основата за стартиране на успешен бизнес е да се намери нова бизнес идея с висок потенциал за развитие и успех. Ако сте преминали през учебния проект “Радар на заетостта”, значи сте научили как да идентифицирате възможния потенциал за нова бизнес идея в даден регион. Независимо от това обаче, можете първо да се опитате да разработите нова бизнес идея, като помислите за икономическата ситуация във вашия район.

Цели на обучението

Наставляваните…

  • да разработят бизнес идеята си, като разработят характеристиките на своя продукт/услуга.
  • да обяснят своята целева група, както и ползите за клиента, като вземат предвид уникалното предложение за продажба.
  • да свържат бизнес идеята си с Целите за устойчиво развитие и да идентифицират производни действия за своята компания.
  • да проектират името на продукта/услугата си, както и логото на компанията си.

Съдържание на спринт

1.1 Product/Service
Продукт/услуга Copy Неограничено
Отличителни черти на продукта Copy UNLIMITED
1.2. Potential customer groups
Потенциални групи клиенти Copy Неограничено
Целева група Copy UNLIMITED
1.3. Benefit for the customer
Полза за клиента Copy Неограничено
Ползи за клиента Copy UNLIMITED
1.4. Unique selling proposition
Уникално предложение Copy Неограничено
Уникално предложение Copy UNLIMITED
1.5. Sustainability goals
Цели за устойчивост Неограничено
Устойчиво развитие 1 година, 1 месец
1.6. Product name/brand and company logo
Име на продукта/марка и лого на компанията Неограничено
Име на продукта / марка и лого на компанията 1 година, 1 месец
Пример 1 година
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 20 МЕСТА
top
© 2021, All rights reserved.

X
X