Бизнес идея Пенка Пенева група 2

Първоначалният въпрос за първия учебен спринт на семинара за основатели е следният: Как продуктът или услугата могат да бъдат описани по-подробно, така че да бъдат лесни за разбиране от неспециалисти или потенциални клиенти?

1ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

Основата за стартиране на успешен бизнес е да се намери нова бизнес идея с висок потенциал за развитие и успех. Ако сте преминали през учебния проект “Радар на заетостта”, значи сте научили как да идентифицирате възможния потенциал за нова бизнес идея в даден регион. Независимо от това обаче, можете първо да се опитате да разработите нова бизнес идея, като помислите за икономическата ситуация във вашия район.

Цели на обучението

Наставляваните…

  • да разработят бизнес идеята си, като разработят характеристиките на своя продукт/услуга.
  • да обяснят своята целева група, както и ползите за клиента, като вземат предвид уникалното предложение за продажба.
  • да свържат бизнес идеята си с Целите за устойчиво развитие и да идентифицират производни действия за своята компания.
  • да проектират името на продукта/услугата си, както и логото на компанията си.

 

Съдържание на спринт

1.1. Продукт/услуга 3 месеци, 2 седмици
Отличителни черти на продукта 2 месеци, 3 седмици
1.1. Продукт/услуга
Потенциални групи клиенти
Потенциални клиенти 2 месеци
Целева група 1 месец, 3 седмици
COMING SOON
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 20 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X