Тест за таланта 2 С помощта на вашия наставник попълнете избрания(те) тест(и). След това обсъдете резултатите си: Кои резултати ви …

5Максимални оценки

ЗАВЪРШИ Оставащо време Часове Минути
top
© 2021, All rights reserved.

X
X