Първоначален въпрос: На кои групи потенциални клиенти предлагате своя продукт или услуга? Какви са характеристиките на вашите клиенти, които са …

5Максимални оценки

ЗАВЪРШИ Оставащо време Часове Минути
top
© 2021, All rights reserved.

X
X