Бизнес идея BG група 2

Отличителни черти на продукта Copy

Какво отличава идеята ви за продукт или услуга? Предлагате ли предимно продукт или услуга, или специфична комбинация от продукт и …

5Максимални оценки

top
© 2021, All rights reserved.

X
X