Следващият въпросник отново има за задача да попълни Вашия предприемачески профил. Той съдържа 39 твърдения. Прочетете всяко едно от тях …

5Максимални оценки

ЗАВЪРШИ Оставащо време Часове Минути
top
© 2021, All rights reserved.

X
X