Боженци- Диагностика на предприемаческия талант

Въпросник за професионално ориентиране

Всеки предприемач притежава определени личностни и професионални характеристики, които го правят успешен в различна степен. Нормално всеки от нас също …

6Максимални оценки

ЗАВЪРШИ Оставащо време Часове Минути
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X