Към кои клиенти или целеви групи можете да се обърнете с вашия продукт/услуга, т.е. кой има полза от продукта/услугата и …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X