[FW-BG-07] Финанси
(Kröll, M.)

Планиране на рентабилността/прогноза на приходите

Използвайте електронната таблица на Excel “Прогноза за печалбата”, за да изчислите средносрочния успех на вашия бизнес, като вземете предвид точките, …

10Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X