Бизнес идея BG група 1

Отличителни черти на продукта

Какво отличава идеята ви за продукт или услуга? Предлагате ли предимно продукт или услуга, или специфична комбинация от продукт и …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X