Изберете три мегатенденции и създайте мисловна карта за всяка от тях, като запишете асоциациите си по отношение на мегатенденцията. Помислете …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X