След това визуализирайте резултатите в диаграма 2. Тенденциите, които са ви по-познати, са оградени с голям зелен кръг, а тези, …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X