Този метод позволява бързо въвеждане в темата за “мегатенденциите” и дава добра представа за нивото на знания и личните интереси …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X