Запишете 5 “за” и 5 “против” при провеждането на интервю и след това ги сравнете с вашата група за обучение, …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X