[ER-BG-04] Сегментиране на клиентите въз основа на Sinus Meta Milieus
(Kröll, M. , Burova-Keßler, K. & Dobija, J.)

Определяне на подходящи групи клиенти за услуги и продукти

Тази задача е свързана с определяне на подходящи групи клиенти за избрани услуги и продукти на фона на знанията ви …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X