Какви финансови ресурси са необходими за вашата бизнес идея? Какво развитие можете да очаквате по отношение на разходите и приходите? …

10Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X