[FW-BG-04] Маркетинг
(Kröll, M. )

Характеристики и очаквания на клиентите за вашия продукт

Помислете какви характеристики трябва да има вашият продукт или услуга. С какви очаквания на съществуващи или потенциални клиенти е свързан …

10Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X