[ER-BG-04] Сегментиране на клиентите въз основа на Sinus Meta Milieus
(Kröll, M. , Burova-Keßler, K. & Dobija, J.)

Разработване на идеята за продукт или услуга по начин, ориентиран към целевата група

Тази задача е свързана с целенасочено разработване на идеи за продукти или услуги на фона на знанията за Sinus-Milieus. Тук …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X