[ER-BG-05] Локализация на клиентите
(Kröll, M. & Burova-Keßler, K.)

Създаване на цифрова геомаркетингова карта за региона

Предварителни условия: За да решите тази задача, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: С помощта на учебните ръководства ще разберете …

5Maximum Marks

ENDED Time Remaining Hours Minutes
top
© 2021, All rights reserved.

X
X