Оценка: Сега направете оценка на събраните данни. Можете да използвате следните въпроси като ръководство. a) Когато анализирате съществуваща възможност за заетост: …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X